Tidningen Skogen
/content/images/467/fb_skogstekniksko.jpg
Bli medlem i Föreningen Skogen
Föreningen Skogen har ditt och din skogs bästa för ögonen – utan några egna ekonomiska eller politiska intressen. Som medlem stöttar du föreningens ideella arbete med att föra fram, informera och debattera viktiga framtidsfrågor för skogen. Föreningen arbetar för öka intressent bland barn och ungdomar genom Skogen i Skolan och Skogssverige och jobbar aktivt med att öka rekryteringen till skogsbranschen och sprida kunskap om skog och skogsbruk. Som medlem har du även olika rabatter och förmåner. Medlemskap kostar endast 350 kr/år.

Tidningen SKOGEN
SKOGEN är skogstidningen för dig som brinner för brukandet av skogen. Tidningen SKOGEN är oberoende och en källa till opartisk information och vi rapporterar helt utan bindningar till parterna på virkesmarknaden.

Som helårsprenumerant får du även, en gång i kvartalet, tidningen SKOGEN Skogsteknik med din prenumeration. Här finner du bland annat fördjupad bevakning av småskalig och storskalig teknik.Beställ